ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660512
รหัส Smis 8 หลัก :
  43032006
รหัส Obec 6 หลัก :
  660512
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองหัวช้างวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGHUACHANGWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองหัวช้าง
ตำบล :
  หนองหัวช้าง
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38180
โทรศัพท์ :
  042020648
โทรสาร :
  042020648
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  ncw.schools@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีพรเจริญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองหัวช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 15:21:22 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายไสว จันทร์อ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหัวช้างวิทยา

นายวิระเชษฐ์ ทวีทรัพย์
นายจิรศักดิ์ เรืองชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,540
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042020648 อีเมล์: ncw.schools@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนุชจิรา ศรีสุภา โทรศัพท์: 0939243282 อีเมล์: faina_6@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]