ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760338
รหัส Smis 8 หลัก :
  39012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  760338
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sriboonrungwittayakarn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านสันติสุข
ตำบล :
  เมืองใหม่
อำเภอ :
  ศรีบุญเรือง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39180
โทรศัพท์ :
  042354079
โทรสาร :
  042354079
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบัวบาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสูงเปลือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  135 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 23:34:59 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายรังสรรค์ ศึกรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร

นางรัตนา ทุมชะ
นายทองม้วน แก้วก่า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,583
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042354079 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประภัสสร วงวิระขันธ์ โทรศัพท์: 0902427731 อีเมล์: wongwirakhun@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]