โรงเรียนบ้านโคกล่าม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านโคกล่าม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านโคกล่าม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050102
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  050102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกล่าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankoklam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคกล่าม
ตำบล :
  สาวะถี
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043448484
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/09/2502
อีเมล์ :
  lek_jek@windows.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สาวะถี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2558 เวลา 21:26:51 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายนราวุธ รามศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกล่าม

นายจีรวัฒน์ จันทร์เรือง
นางสมยงค์ ชินแสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043448484 อีเมล์: lek_jek@windows.com
เว็บมาสเตอร์:: จีรวัฒน์ จันทร์เรือง โทรศัพท์: 0813921385 อีเมล์: lek_jek@windowslive.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ