โรงเรียนบ้านโนนกู่


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านโนนกู่


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050104
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  050104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนกู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonkoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   24   บ้านบ้านโนนกู่
ตำบล :
  สาวะถี
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043448435
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/05/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สาวะถี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2559 เวลา 16:44:55 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายเอกราช อุปศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนกู่

นางเนาวรัตน์ ภิรมย์กิจ
นางอรวรรณ สุนทราวิรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนกู่ โทรศัพท์: 043448435 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เนาวรัตน์ ภิรมย์กิจ โทรศัพท์: 0808959903 อีเมล์: noawarat.2499289@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ