โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051101
รหัส Smis 8 หลัก :
  40012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  051101
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขอนแก่นวิทยายน 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khonkaenwittayayon 2 (Saman Sumeto)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านเลิงเปือย
ตำบล :
  พระลับ
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  0433466442
โทรสาร :
  0433466442
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  donplub@kkw2.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กัลยาณมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:21:57 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 2

นางนารี วานิช
นางสุภารัตน์ ทองชุม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,179
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0433466442 อีเมล์: donplub@kkw2.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พนมจิตร ประทุมมา โทรศัพท์: 0943105512 อีเมล์: panomjit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]