โรงเรียนชุมแพพิทยาคม


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนชุมแพพิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051120
รหัส Smis 8 หลัก :
  40052008
รหัส Obec 6 หลัก :
  051120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมแพพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMPHAEPITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองไผ่นาดี
ตำบล :
  วังหินลาด
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  043210096
โทรสาร :
  043210096
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/04/2536
อีเมล์ :
  chumphaepittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมแพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหินลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 13:38:56 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายพิทักษ์ เอ็นดู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมแพพิทยาคม
นายประวิทย์ จำปานิล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมแพพิทยาคม

นางทิพวรรณ ดวงชาทม
นายแสนพล ระดากุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

80
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมแพพิทยาคม โทรศัพท์: 043210096 อีเมล์: chumphaepittayakom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายขวัญชัย บำขุนทด โทรศัพท์: 0817684052 อีเมล์: kwan2002@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ