โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051126
รหัส Smis 8 หลัก :
  40052015
รหัส Obec 6 หลัก :
  051126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองตาไก้ศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGTAKAISUKSA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองตาไก้
ตำบล :
  สีชมพู
อำเภอ :
  สีชมพู
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40220
โทรศัพท์ :
  0-4321-0210
โทรสาร :
  0-4321-0210
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2536
อีเมล์ :
  nongtakai2009@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตชุมแพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สีชมพู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  125 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 04:38:31 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสันติ พรมขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองตาไก้ศึกษา
นายเรียน วันทองสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองตาไก้ศึกษา

นางสุพิชชา วรรณพันธ์
นายพงศธรณ์ ผ่านพรหม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

28
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา โทรศัพท์: 0-4321-0210 อีเมล์: nongtakai2009@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสายบัว พิมพ์มหา โทรศัพท์: 0878738757 อีเมล์: sailun15@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ