Google Apps for Education

EMAIL for TEACHER

https://sites.google.com/a/skwk.ac.th/google-apps-for-education/word-of-the-week/email-for-teacher

EMAIL for STUDENT

https://sites.google.com/a/skwk.ac.th/google-apps-for-education/word-of-the-week/email-for-student

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051142
รหัส Smis 8 หลัก :
  40042015
รหัส Obec 6 หลัก :
  051142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีกระนวนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Srikranuanwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านโนนราศรี
ตำบล :
  หนองโก
อำเภอ :
  กระนวน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40170
โทรศัพท์ :
  043251350
โทรสาร :
  043251260
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/2516
อีเมล์ :
  planning@skwk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  น้ำพอง-กระนวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:22:25 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายธนัท ไชยทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีกระนวนวิทยาคม
นายวราวุธ สร้อยพิมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีกระนวนวิทยาคม
ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีกระนวนวิทยาคม
นางลักษณ์มณี แสงสุพิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีกระนวนวิทยาคม
นางอัญรินทร์ วิโย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีกระนวนวิทยาคม

นางสาววาสนา สอดศรี
นางสาวนรงค์ เติมอินทร์





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,618
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043251350 อีเมล์: planning@skwk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: MR.SANTI PANTHCHAI โทรศัพท์: 0864188244 อีเมล์: panthchai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]