ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051152
รหัส Smis 8 หลัก :
  40022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  051152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กู่ทองพิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kuthongphittayalai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองนกเขียน
ตำบล :
  ขามป้อม
อำเภอ :
  เปือยน้อย
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40340
โทรศัพท์ :
  210010
โทรสาร :
  043-210010
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2540
อีเมล์ :
  sumdang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ขามป้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 02:11:11 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุนันท์ คำจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กู่ทองพิทยาลัย

นางจรรยา บุญศรีประภาน
นางสาวสุชีรา แก่วหนองแก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 210010 อีเมล์: sumdang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสาวิตรี ลามพัฒน์ โทรศัพท์: 0856430519 อีเมล์: sawitree_1206@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]