โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051155
รหัส Smis 8 หลัก :
  40032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  051155
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  soknokten
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโสกนกเต็น
ตำบล :
  โสกนกเต็น
อำเภอ :
  พล
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40120
โทรศัพท์ :
  043210023
โทรสาร :
  043210023
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  St-school@hotmail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โสกนกเต็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:30:22 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสุริยา ทองบุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์

นางสาววิยะดา หาญโงน
นางกุศล แคนติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ โทรศัพท์: 043210023 อีเมล์: St-school@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: พัชรี มงคลอินทร์ โทรศัพท์: 0881322996 อีเมล์: phat-21@windowslive.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ