ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051159
รหัส Smis 8 หลัก :
  40032008
รหัส Obec 6 หลัก :
  051159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนสะอาดวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonsaardwittayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโนนสะอาด
ตำบล :
  โนนสะอาด
อำเภอ :
  แวงใหญ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40330
โทรศัพท์ :
  083-3388929
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  nonsaard.khonkaen@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  104 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มกราคม 2562 เวลา 12:28:15 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนสะอาดวิทยาคาร

นางฤดี สุตะนันท์
นางพิมพ์ผกา เยี่ยมอ่อน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,441
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 083-3388929 อีเมล์: nonsaard.khonkaen@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ผอ.ทศพร ไชยชนะ โทรศัพท์: 083-3388929 อีเมล์: nonsaard.khonkaen@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]