โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051174
รหัส Smis 8 หลัก :
  40022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  051174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมโพนเพ็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mattayomponpek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโนนสวาง
ตำบล :
  โพนเพ็ก
อำเภอ :
  มัญจาคีรี
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40160
โทรศัพท์ :
  211374
โทรสาร :
  043-306297
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2538
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนเพ็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 15:28:22 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายอดุล อิงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมโพนเพ็ก

นางสุรีรัตน์ ศรีบุตร
นางนฤมล บุญราศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,069
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 211374 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุรศักด์ิ แก้วล้วน โทรศัพท์: 0842622208 อีเมล์: krooponpek@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]