โรงเรียนบ้านผาทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านผาทอง


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านผาทอง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680697
รหัส Smis 8 หลัก :
  41020158
รหัส Obec 6 หลัก :
  680697
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผาทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banphatong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านผาทอง
ตำบล :
  ผาสุก
อำเภอ :
  วังสามหมอ
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41280
โทรศัพท์ :
  042-180529
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2531
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังสามหมอ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผาสุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  87 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:10:17 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายพูนผล จันโทสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านผาทอง

นายไพโรจน์ แก้วมาลุน
นางสาวรุ่งธิวา เจริญภู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

885
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านผาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โทรศัพท์: 042-180529 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายกนกพล นาฤทธิ์ โทรศัพท์: 0818866733 อีเมล์: i-din_wow@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]