โรงเรียนท่าลี่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนท่าลี่วิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนท่าลี่วิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520474
รหัส Smis 8 หลัก :
  42012018
รหัส Obec 6 หลัก :
  520474
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าลี่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thaliwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโนนสว่าง
ตำบล :
  ท่าลี่
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  042889214
โทรสาร :
  042889559
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2515
อีเมล์ :
  thaliwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าลี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 18:42:48 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายอุเทณร์ ขันติยู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าลี่วิทยา

นายพฒนพล คงเนียม
นางประกายศรี จันทะภา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,943
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าลี่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042889214 อีเมล์: thaliwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ถนัด นนทะปะ โทรศัพท์: 0844594407 อีเมล์: thanat2007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]