• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1042520488
  รหัส Smis 8 หลัก :
    42022011
  รหัส Obec 6 หลัก :
    520488
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ผาสามยอดวิทยาคม
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    phasamyodwittayakom
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   1   บ้านบ้านห้วยป่าน เลขที่ 191
  ตำบล :
    ผาสามยอด
  อำเภอ :
    เอราวัณ
  จังหวัด :
    เลย
  รหัสไปรษณีย์ :
    42220
  โทรศัพท์ :
    042810964
  โทรสาร :
    042810964
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    มิถุนายน 2533
  อีเมล์ :
    Webmaster@phasamyodwit.ac.th
  เว็บไซต์ :
  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
    โรงเรียนประชารัฐ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ผาสามยอด
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    50 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    11 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:26:53 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมคิด เกษดา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวลักษมน ชาภูธร

 • นายนพสณฑ์ วิไลวรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,678
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042810964 อีเมล์: Webmaster@phasamyodwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วัฒนา เพ็ชรสังหาร โทรศัพท์: 0637244664 อีเมล์: wattana.it51@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]