ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวาปีปทุม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวาปีปทุม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410618
รหัส Smis 8 หลัก :
  44022015
รหัส Obec 6 หลัก :
  410618
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วาปีปทุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wapipathum school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   25   บ้านบ้านเมืองใหม่
ตำบล :
  หนองแสง
อำเภอ :
  วาปีปทุม
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44120
โทรศัพท์ :
  0-4379-9372
โทรสาร :
  043799372
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พ.ค.97
อีเมล์ :
  wapi52@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 4 พุทธมณฑลเทพปทุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาปีปทุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:27:21 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายวัชรินทร์ ติดวงษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม

นางลำดวน ดงอุทิศ
นายวรศิลป์ อักกะมานัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,725
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 0-4379-9372 อีเมล์: wapi52@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บัวภา มะกา โทรศัพท์: 0610500272 อีเมล์: krubua53@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]