โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450228
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020097
รหัส Obec 6 หลัก :
  450228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดู่ฝายใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandoo School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านดู่
ตำบล :
  หนองแคน
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  043671431
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแคน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 13:55:01 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายบุญสืบ โทนหงสา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดู่ฝายใหญ่

นายมรกต โนมะยา
นางสุรภี ปินะเล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ โทรศัพท์: 043671431 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอนนต์ บุตรสำราญ โทรศัพท์: 08734594550 อีเมล์: Anonrmu@windowslive.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ