โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450527
รหัส Smis 8 หลัก :
  45030131
รหัส Obec 6 หลัก :
  450527
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongporkpattanaprachanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองพอก
ตำบล :
  หนองพอก
อำเภอ :
  หนองพอก
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45210
โทรศัพท์ :
  043579232
โทรสาร :
  043579232
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 ตุลาคม 2519
อีเมล์ :
  tu-cmsr@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองพอกภูเขาทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองพอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2558 เวลา 10:45:11 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายทัศนัย อุปปะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

นางพรรณทิพา ต้นสวรรค์
นางปวีณา ชนะวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ โทรศัพท์: 043579232 อีเมล์: tu-cmsr@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายปรีชา หารภูมิ โทรศัพท์: 0847980565 อีเมล์: HARAPOOM@Gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ