โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450711
รหัส Smis 8 หลัก :
  45010157
รหัส Obec 6 หลัก :
  450711
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  adunviharnkit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเมืองเปลือย
ตำบล :
  เมืองเปลือย
อำเภอ :
  ศรีสมเด็จ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45000
โทรศัพท์ :
  0857413090
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2466
อีเมล์ :
  adun_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีสมเด็จใต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 10:49:22 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวีระชัย ประมงมุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)

นางสุพิศ สังฆมณี
นางดวงเดือน แก้วขอนแก่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

919
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โทรศัพท์: 0857413090 อีเมล์: adun_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิธิดา ศิริโยธา โทรศัพท์: 0817392954 อีเมล์: adun_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]