โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450711
รหัส Smis 8 หลัก :
  45010157
รหัส Obec 6 หลัก :
  450711
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  adunviharnkit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเมืองเปลือย
ตำบล :
  เมืองเปลือย
อำเภอ :
  ศรีสมเด็จ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45000
โทรศัพท์ :
  043545806
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2466
อีเมล์ :
  adunviharnkitschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีสมเด็จใต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:44:03 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวีระชัย ประมงมุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)

นางสุพิศ สังฆมณี
นางฉวีวงค์ จันโทภาส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โทรศัพท์: 043545806 อีเมล์: adunviharnkitschool@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นิธิดา ศิริโยธา โทรศัพท์: 0817392954 อีเมล์: adun_school@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ