โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450836
รหัส Smis 8 หลัก :
  45032007
รหัส Obec 6 หลัก :
  450836
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองพอกวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongphokwittayalai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองพอก
ตำบล :
  รอบเมือง
อำเภอ :
  หนองพอก
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45210
โทรศัพท์ :
  043579173
โทรสาร :
  043579173
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2517
อีเมล์ :
  phokwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒน์วิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มกราคม 2559 เวลา 16:04:58 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองพอกวิทยาลัย
นางสาวยุพารักษ์ วีรสอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองพอกวิทยาลัย
นายมนัส โพธิจักร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองพอกวิทยาลัย
นายจำเนียร ไชยแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองพอกวิทยาลัย

นายคิดถึง พระสว่าง
นางสาวสุกันญา สงเคราะห์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

81
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043579173 อีเมล์: phokwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชัชวาลย์ แก่นมณี โทรศัพท์: 0897108087 อีเมล์: khopgnon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]