โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030183
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  030183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สหัสขันธ์วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sahasakhanwitayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโนนบุรี
ตำบล :
  โนนบุรี
อำเภอ :
  สหัสขันธ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46140
โทรศัพท์ :
  043-871019
โทรสาร :
  043871019
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหัสขันธ์ก้าวหน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:10:19 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางสุพิชชา เรืองชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สหัสขันธ์วิทยาคม

นางสาวอัชราภรณ์ ภูมิดิน
นางสาวจุฑาทิพ ขันธ์ปรึกษา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

973
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โทรศัพท์: 043-871019 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พัฒนพงษ์ มงคล โทรศัพท์: 0816629205 อีเมล์: pattanapong95@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]