ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030581
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  030581
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kalasinpittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ตำบล :
  กาฬสินธุ์
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-811278
โทรสาร :
  043813409
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2456
อีเมล์ :
  KPS@kalasinpit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองกาฬสินธุ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กาฬสินธุ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  8.00 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.00 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:31:51 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายสงกรานต์ พันธ์โนราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
นางวิลาวัณย์ อนนทสีหา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
นายยศรวี วุฒิสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

นางจรรภวัสณ์ ทุมวงค์
นางสาวพิรดา มาลาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,412
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-811278 อีเมล์: KPS@kalasinpit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพงษ์ กล้าขยัน โทรศัพท์: 0862402102 อีเมล์: THEERAPONG_KLA@KALASINPIT.AC.TH
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]