โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030587
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  030587
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองเหนือวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muang Nue Wittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน75 บ้านสิมลี
ตำบล :
  เหนือ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-815802
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม 2534
อีเมล์ :
  mnwittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองกาฬสินธุ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 18:58:55 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองเหนือวิทยาคม

นางนนทิยา โคตะนนท์
นายฐิตินันท์ โจณะสิทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,219
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-815802 อีเมล์: mnwittayakom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิษณุ สอนคำหาญ โทรศัพท์: 0645659695 อีเมล์: pissanu.f5995@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]