โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สพม.24

- AMSS++รับส่งข้อมูล

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030590
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032006
รหัส Obec 6 หลัก :
  030590
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mosuankhing pittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหัวงัว
ตำบล :
  สงเปลือย
อำเภอ :
  นามน
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46230
โทรศัพท์ :
  043602009
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 สิงหาคม 2540
อีเมล์ :
  msk.pitt@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พลังผึ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สงเปลือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 11:21:07 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายชินกรณ์ แก้วรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์

นายวรสิทธิ์ พรหมมา
นางดุสิดา ศรีเมือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,283
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043602009 อีเมล์: msk.pitt@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รจนา พันธุ์นิล โทรศัพท์: 0964565436 อีเมล์: yongmoya_khak@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]