โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวังมนวิทยาคาร


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030611
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  030611
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังมนวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangmonvittayakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเสียว
ตำบล :
  หัวงัว
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  0895752046
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยางตลาด-ฆ้องชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวงัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:11:02 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังมนวิทยาคาร

นายฉลอง จารุนัย
นางสุวรี ไพรสณฑ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,162
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 0895752046 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณิฐาพร บุญสรรค์ โทรศัพท์: 0844287234 อีเมล์: vanda-mk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]