ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสามชัย


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสามชัย

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030641
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012018
รหัส Obec 6 หลัก :
  030641
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสามชัย
ตำบล :
  สำราญ
อำเภอ :
  สามชัย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46180
โทรศัพท์ :
  043-818138
โทรสาร :
  043818138
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/04/2532
อีเมล์ :
  samchaischool2555@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าม่วงชัยขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:30:22 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สามชัย
นางวราภรณ์ โพนะทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สามชัย

นายภาณุวัชร อัศวภูมิ
จ่าสิบโทวรพงศ์ ฉิมกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,438
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสามชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-818138 อีเมล์: samchaischool2555@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวรรณี โพธิ์ศรี โทรศัพท์: 083-3451012 อีเมล์: haujeeun@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]