• E-serviec
 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนไพศาลวิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1047540097
  รหัส Smis 8 หลัก :
    47010088
  รหัส Obec 6 หลัก :
    540097
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ไพศาลวิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    PHAISANWITTAYA
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   3   บ้านโพธิไพศาล
  ตำบล :
    โพธิไพศาล
  อำเภอ :
    กุสุมาลย์
  จังหวัด :
    สกลนคร
  รหัสไปรษณีย์ :
    47210
  โทรศัพท์ :
    -
  โทรสาร :
    -
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-ประถมศึกษา
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    พ.ศ. 2482
  อีเมล์ :
    -
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    กุสุมาลย์ 1
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    โพธิไพศาล
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    42 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    6 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 06 มีนาคม 2563 เวลา 12:03:20 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจุฑารัตน์ ทวีโคตร

 • นายมีชัย ศรีกุลกิจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,087
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไพศาลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ ทวีโคตร โทรศัพท์: 0824913699 อีเมล์: bojutarat16@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]