โรงเรียนบ้านเชิงชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านเชิงชุม


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540185
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020022
รหัส Obec 6 หลัก :
  540185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชิงชุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Churngchum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเชิงชุม
ตำบล :
  เชิงชุม
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  062206421
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9/10/2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชิงชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:24:46 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายพรเทพ นามโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเชิงชุม

นางสาวสุวรรณา โฉมจุ้ย
นายประพันธ์ วงศ์คำแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,042
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเชิงชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 062206421 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พัชรารัตน์ แสงวงศ์ โทรศัพท์: 0872323877 อีเมล์: phatcharat51@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]