โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540626
รหัส Smis 8 หลัก :
  47012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  540626
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สกลราชวิทยานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAKONRAJWITTAYANUKUL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน
ตำบล :
  ธาตุเชิงชุม
อำเภอ :
  เมืองสกลนคร
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47000
โทรศัพท์ :
  0-4271-3566
โทรสาร :
  0-4271-1788
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มกราคม 2454
อีเมล์ :
  skrschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สกลราช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครสกลนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:25:30 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายประทวน สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นายวราพจน์ บุตราช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นางวนิชา นาวีกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นางเกษร หนุยจันทึก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นายธีระพล บัวดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล

นายอดิศักดิ์ พงษ์พันนา
นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 0-4271-3566 อีเมล์: skrschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพงศธร ศรีอาจ โทรศัพท์: 0898412691 อีเมล์: kruatom@live.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ