โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540626
รหัส Smis 8 หลัก :
  47012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  540626
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สกลราชวิทยานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAKONRAJWITTAYANUKUL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน
ตำบล :
  ธาตุเชิงชุม
อำเภอ :
  เมืองสกลนคร
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47000
โทรศัพท์ :
  0-4271-3566
โทรสาร :
  0-4271-1788
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มกราคม 2454
อีเมล์ :
  skrschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สกลราช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครสกลนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 03:58:22 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นางวนิชา นาวีกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นางเกษร หนุยจันทึก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นายธีระพล บัวดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นายสว่าง เหนือกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล

นางสาวพัสตาภรณ์ สวรรค์พร
นางอรัญญา แสงสิริวิชโย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,881
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 0-4271-3566 อีเมล์: skrschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพันธุ์ จันทบุตร โทรศัพท์: 042713566 อีเมล์: tiw@sakolraj.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]