โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540626
รหัส Smis 8 หลัก :
  47012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  540626
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สกลราชวิทยานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAKONRAJWITTAYANUKUL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน
ตำบล :
  ธาตุเชิงชุม
อำเภอ :
  เมืองสกลนคร
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47000
โทรศัพท์ :
  0-4271-3566
โทรสาร :
  0-4271-1788
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มกราคม 2454
อีเมล์ :
  skrschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สกลราช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครสกลนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 13:44:30 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายประทวน สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นายวราพจน์ บุตราช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นางวนิชา นาวีกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นางเกษร หนุยจันทึก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นายธีระพล บัวดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล

นายสังวาลย์ สิทธิวงศ์
นางไฉไลรัตน์ พรหมพิทักษ์กุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โทรศัพท์: 0-4271-3566 อีเมล์: skrschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัณธิมา กระเดา โทรศัพท์: 0917386505 อีเมล์: kikapoo2528@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ