โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540629
รหัส Smis 8 หลัก :
  47012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  540629
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธาตุนารายณ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THATNARAIWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านชุมชนดงพัฒนา
ตำบล :
  ธาตุเชิงชุม
อำเภอ :
  เมืองสกลนคร
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47000
โทรศัพท์ :
  042970128
โทรสาร :
  042743678
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มกราคม 2526
อีเมล์ :
  tnwschool@hotmail.com,t
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปัญจวิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุเชิงชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 08:47:09 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ธาตุนารายณ์วิทยา
นายว่าที่ พ.ต.สมชาย ศรีรักษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธาตุนารายณ์วิทยา
นายจำนงค์ ประสานวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธาตุนารายณ์วิทยา
นายพัสกร ทวีกิตติเกษม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธาตุนารายณ์วิทยา
นายอังกูล จันทวงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธาตุนารายณ์วิทยา

นางปุณยพัทธ์ โถชาลี
นายจิระวัฒน์ สุขศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,575
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042970128 อีเมล์: tnwschool@hotmail.com,t
เว็บมาสเตอร์:: นางศิรินาฎ ลุนจักร โทรศัพท์: 0831422069 อีเมล์: sirinat_aea@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]