โรงเรียนท่าแร่ศึกษา


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนท่าแร่ศึกษา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540630
รหัส Smis 8 หลัก :
  47012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  540630
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าแร่ศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tharae Souksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าแร่
ตำบล :
  ท่าแร่
อำเภอ :
  เมืองสกลนคร
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47230
โทรศัพท์ :
  042-741410
โทรสาร :
  042741410
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/03/2527
อีเมล์ :
  trsc.ac.th@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สกลราช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าแร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 11:20:00 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายบุญส่ง จองหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าแร่ศึกษา
นายสว่าง เหนือกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าแร่ศึกษา

นายสุรพล ศรีวรกุล
นางอรอนงค์ จามน้อยพรหม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

195
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าแร่ศึกษา โทรศัพท์: 042-741410 อีเมล์: trsc.ac.th@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: อนุสรณ์ จันทร์คามคำ โทรศัพท์: 0857550007 อีเมล์: anusorn09@live.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ