โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนท่าแร่ศึกษา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540630
รหัส Smis 8 หลัก :
  47012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  540630
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าแร่ศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tharaesuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเลขที่ 55 บ้านหนองบัวทอง
ตำบล :
  ท่าแร่
อำเภอ :
  เมืองสกลนคร
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47230
โทรศัพท์ :
  042-741410
โทรสาร :
  042741410
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/03/2527
อีเมล์ :
  trsc.ac.th@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สกลราช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 15:34:17 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายศุภชัย สายเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าแร่ศึกษา
นางกรรณิกา วิภาคะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าแร่ศึกษา

นางชุติมา ลายทอง
นายนุรักษ์ บุญร่วม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,171
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042-741410 อีเมล์: trsc.ac.th@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: อนุสรณ์ จันทร์คามคำ โทรศัพท์: 0857550007 อีเมล์: anusorn09@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]