โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1047540633
  รหัส Smis 8 หลัก :
    47012008
  รหัส Obec 6 หลัก :
    540633
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    กุสุมาลย์วิทยาคม
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    Kusumanwittayakom School
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   1   บ้าน-
  ตำบล :
    กุสุมาลย์
  อำเภอ :
    กุสุมาลย์
  จังหวัด :
    สกลนคร
  รหัสไปรษณีย์ :
    47210
  โทรศัพท์ :
    042769056
  โทรสาร :
    042769056
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    18/01/2518
  อีเมล์ :
    ksm.sch@gmail.com
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    40 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    0.25 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:58:43 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทองคำ วรสาร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางบุษกร ศรีระดา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิง ยุพิน อินธิแสง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนรินทร์ ยาสูญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอรสา สิงห์วงษา

 • นางสาวดารณี ชมโสมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,862
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042769056 อีเมล์: ksm.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐวุฒิ เอี่ยมอิ่ม โทรศัพท์: 0933579710 อีเมล์: Nattahwutaiamim@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]