ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540674
รหัส Smis 8 หลัก :
  47032015
รหัส Obec 6 หลัก :
  540674
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Charoensinsuksa Phokham's Memorial
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเจริญศิลป์
ตำบล :
  เจริญศิลป์
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  042709142
โทรสาร :
  042709143
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/03/2520
อีเมล์ :
  charoensin@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำสงคราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจริญศิลป์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:20:25 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

นางประทุมพร อุปบุตร
นางดวงเดือน บุญประเสริฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,935
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042709142 อีเมล์: charoensin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพิชิต สุจริต โทรศัพท์: 0981825409 อีเมล์: krupichit52@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]