ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540674
รหัส Smis 8 หลัก :
  47032015
รหัส Obec 6 หลัก :
  540674
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Charoensinsuksa Phokham's Memorial
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเจริญศิลป์
ตำบล :
  เจริญศิลป์
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  042709142
โทรสาร :
  042709143
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/03/2520
อีเมล์ :
  charoensin@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำสงคราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจริญศิลป์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 14:35:19 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
นายวิทยา บุญยืน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

นายพิพัฒน์(ไพศาล) ขอสุข
นายจักรกฤษ แสนพันนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” โทรศัพท์: 042709142 อีเมล์: charoensin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิชิต สุจริต โทรศัพท์: 0981825409 อีเมล์: krupichit52@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ