ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540674
รหัส Smis 8 หลัก :
  47032015
รหัส Obec 6 หลัก :
  540674
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Charoensinsuksa Phokham's Memorial
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเจริญศิลป์
ตำบล :
  เจริญศิลป์
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  042709142
โทรสาร :
  042709143
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/03/2520
อีเมล์ :
  charoensin@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำสงคราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจริญศิลป์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 14:35:19 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
นายวิทยา บุญยืน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

นางดรุณี ภูพันนา
นางประทุมพร อุปบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

80
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042709142 อีเมล์: charoensin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิชิต สุจริต โทรศัพท์: 0981825409 อีเมล์: krupichit52@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ