โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
 


 • ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1047540677
  รหัส Smis 8 หลัก :
    47012015
  รหัส Obec 6 หลัก :
    540677
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    thanphuyingchanthimaphuengbarami
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   12   บ้านสร้างค้อ
  ตำบล :
    สร้างค้อ
  อำเภอ :
    ภูพาน
  จังหวัด :
    สกลนคร
  รหัสไปรษณีย์ :
    47310
  โทรศัพท์ :
    042-704700
  โทรสาร :
    042-704700
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    29 มกราคม 2551
  อีเมล์ :
    
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    สร้างค้อ
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    54 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    21 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 16:03:05 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
  Longdo Map
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธนิก เหลาแก้ว
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเมฆินทร์ พรมประศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวิมลรัตน์ พระหันธงไชย

 • นายไกรษร ดีขะมาตย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,762
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042-704700 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วราภรณ์ ศรีกะรัตน์ โทรศัพท์: 0893765771 อีเมล์: waraporntongtong28@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]