โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190483
รหัส Smis 8 หลัก :
  48012020
รหัส Obec 6 หลัก :
  190483
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เรณูนครวิทยานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Renunakhonwittayanukul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านเรณู
ตำบล :
  เรณู
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  042-579295
โทรสาร :
  042-579520
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มีนาคม 2515
อีเมล์ :
  rnk_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุพนมเรณูนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเรณูนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:44:21 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล
นายอภิเษก บัวชุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล
นายสุทัศน์ วังกะธาตุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล
นายวชิระ พลพิทักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล

นางสาวปนัดดา โชติจำลอง
นางอนิสชัย ฉวีวงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,336
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042-579295 อีเมล์: rnk_sc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิวัฒน์ แสงสุวรรณ์ โทรศัพท์: 042537441 อีเมล์: popeyoyo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]