โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190483
รหัส Smis 8 หลัก :
  48012020
รหัส Obec 6 หลัก :
  190483
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เรณูนครวิทยานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Renunakhonwittayanukul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านเรณู
ตำบล :
  เรณู
อำเภอ :
  เรณูนคร
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48170
โทรศัพท์ :
  042-579295
โทรสาร :
  042-579520
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มีนาคม 2515
อีเมล์ :
  rnk_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุพนมเรณูนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเรณูนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:44:21 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล
นายอภิเษก บัวชุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล
นายสุทัศน์ วังกะธาตุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล
นายวชิระ พลพิทักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล

นางศิริขวัญ สมนึก
นายสาธิต รัตนมาลี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,158
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042-579295 อีเมล์: rnk_sc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิวัฒน์ แสงสุวรรณ์ โทรศัพท์: 042537441 อีเมล์: popeyoyo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]