โรงเรียนนาแกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนนาแกพิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190485
รหัส Smis 8 หลัก :
  48012022
รหัส Obec 6 หลัก :
  190485
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาแกพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nakaepittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านซ่ง
ตำบล :
  นาแก
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  0-4257-1238
โทรสาร :
  042571475
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2494
อีเมล์ :
  nakaepittayakom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาแก วังยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนาแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มีนาคม 2560 เวลา 12:12:58 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายหัสนัย ธนโชคดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาแกพิทยาคม
นายประจิม คล่องแคล่ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาแกพิทยาคม

นายสุธีราวัฒน์ ศรีสุนาถ
นางสาวปิยะภรณ์ ศิริชัยพรศักดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,050
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 0-4257-1238 อีเมล์: nakaepittayakom@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: kanathip wongtasom โทรศัพท์: 0885099243 อีเมล์: simple-new@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]