โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190497
รหัส Smis 8 หลัก :
  48022016
รหัส Obec 6 หลัก :
  190497
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นางัวราษฎร์รังสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Na-ngua Radrangsan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนางัว
ตำบล :
  นางัว
อำเภอ :
  นาหว้า
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48180
โทรศัพท์ :
  042597461
โทรสาร :
  042597462
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2539
อีเมล์ :
  croo_kie@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุประสิทธิ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  104 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:26:24 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายอร่าม คูสกุลรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางัวราษฎร์รังสรรค์

นายประพันธ์ศักดิ์ อุสาพรหม
นางสาววิไลวรรณ โกษาแสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042597461 อีเมล์: croo_kie@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายศักดิ์ชัย หลวงละ โทรศัพท์: 042597461 อีเมล์: croo_kie@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ