โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730254
รหัส Smis 8 หลัก :
  49012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  730254
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มุกดาวิทยานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mukdawittayanukul School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน137
ตำบล :
  บางทรายใหญ่
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042639219
โทรสาร :
  042639317
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/02/2536
อีเมล์ :
  mukdawit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สะพานอินโดจีน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางทรายใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2560 เวลา 14:37:38 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายส่งเสริม เมืองฮาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มุกดาวิทยานุกูล
นางพัทธนันท์ แก้ววิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มุกดาวิทยานุกูล

นางยุภาวรรณ ใสดี
นางสุรัตน์ดาวัลย์ ทองเพิ่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,130
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042639219 อีเมล์: mukdawit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักรพงษ์ ตาลศรี โทรศัพท์: 0987412584 อีเมล์: jakrapong23@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]