โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านศรีดอนชัย


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130232
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030098
รหัส Obec 6 หลัก :
  130232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีดอนชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanSridonchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านศรีดอนชัย
ตำบล :
  
อำเภอ :
  
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-453495
โทรสาร :
  053-453495
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:59:01 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางจิราพร พูลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศรีดอนชัย

นางสุมาลี ทาศักดิ์
นางศิริพร พรหมสวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย โทรศัพท์: 053-453495 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อนนท์ ปัญญาดา โทรศัพท์: 0898527550 อีเมล์: p_anon@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ