โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านศรีดอนชัย


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130232
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030098
รหัส Obec 6 หลัก :
  130232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีดอนชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanSridonchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านศรีดอนชัย
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-453495
โทรสาร :
  053-453495
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2503
อีเมล์ :
  bansridonchaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:06:53 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางจิราพร พูลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศรีดอนชัย

นางปุลพร ยืนบุญ
นางสุมาลี ทาศักดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

919
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-453495 อีเมล์: bansridonchaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มนัญญา สุกันศีล โทรศัพท์: 0987928034 อีเมล์: natty4781@gmial.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]