โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านศรีดอนชัย


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130232
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030098
รหัส Obec 6 หลัก :
  130232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีดอนชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanSridonchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านศรีดอนชัย
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-453495
โทรสาร :
  053-453495
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2503
อีเมล์ :
  bansridonchaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:16:36 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางจิราพร พูลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศรีดอนชัย

นางสุมาลี ทาศักดิ์
นางนิตยา แก้วขาว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-453495 อีเมล์: bansridonchaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธิยารัศมิ์ นนทวงษ์โชติ โทรศัพท์: 0882604588 อีเมล์: tiyarat.net@gmial.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ