โรงเรียนบ้านหนองโค้ง


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านหนองโค้ง


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130548
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010081
รหัส Obec 6 หลัก :
  130548
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโค้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองโค้ง
ตำบล :
  ต้นเปา
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-339812
โทรสาร :
  053339812
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2481
อีเมล์ :
  bannongkong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ต้นเปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:15:16 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวีระชัย จอมดวง จารุวรพลกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโค้ง

นางสาวอรวรรณ เสียงสนั่น
นายรุ่งโรจน์ ธุระแสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโค้ง โทรศัพท์: 053-339812 อีเมล์: bannongkong@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิรินันท์ ชัยผล โทรศัพท์: 0895560367 อีเมล์: noon.lemon@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ