โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านหนองโค้ง


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130548
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010081
รหัส Obec 6 หลัก :
  130548
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโค้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองโค้ง
ตำบล :
  ต้นเปา
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-339812
โทรสาร :
  053339812
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2481
อีเมล์ :
  bannongkong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ต้นเปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 22:06:24 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายชูศักดิ์ ทองนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโค้ง

นางสาวนงนุช ใจคำปัน
นางสาวขนิษฐา กาตั้ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

38
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โทรศัพท์: 053-339812 อีเมล์: bannongkong@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิรินันท์ ชัยผล โทรศัพท์: 0895560367 อีเมล์: noon.lemon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]