โรงเรียนกาวิละอนุกูล
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนกาวิละอนุกูล


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130990
รหัส Smis 8 หลัก :
  50012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  130990
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กาวิละอนุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้านเลขที่ 2/2
ตำบล :
  
อำเภอ :
  
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  50000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  053244770
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  info@kawilaanukul.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดเกต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางกัญจนี จันทรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละอนุกูล
นายณรงค์ นาตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละอนุกูล
นางมาลินี วรรณวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละอนุกูล
นางอรุณรัตน์ กาญจนามาส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละอนุกูล
นายณรงค์ นาตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละอนุกูล

นางสายอรุณ ณ ลำพูน
นางภรณี แก้วเขียว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

303
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: อีเมล์: info@kawilaanukul.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]