โรงเรียนกาวิละอนุกูล
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนกาวิละอนุกูล


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130990
รหัส Smis 8 หลัก :
  50012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  130990
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กาวิละอนุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้านเลขที่ 2/2
ตำบล :
  
อำเภอ :
  
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  50000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  053244770
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  info@kawilaanukul.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดเกต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางกัญจนี จันทรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละอนุกูล
นายณรงค์ นาตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละอนุกูล
นางมาลินี วรรณวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละอนุกูล
นางอรุณรัตน์ กาญจนามาส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละอนุกูล
นายณรงค์ นาตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละอนุกูล

นางไพลิน ศรีโพธิ์
นางจิราภรณ์ ศรีวิชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

847
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: อีเมล์: info@kawilaanukul.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]