หน่วยงานภายใน
สื่อการเรียนรู้
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสารภีพิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131018
รหัส Smis 8 หลัก :
  50042004
รหัส Obec 6 หลัก :
  131018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สารภีพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sarapeepittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านยางเนิ้ง
ตำบล :
  ยางเนิ้ง
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053321254
โทรสาร :
  053422782
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤศจิกายน 2521
อีเมล์ :
  sppschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนในฝัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางเนิ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:32:26 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวุฒิไกร วรรณการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม
นางปริยา บุญตัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม

นางสุพิน ฤทธิ์เพ็ญ
นางอุมารินทร์ หัวเวียง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,979
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสารภีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053321254 อีเมล์: sppschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระศักดิ์ โพธินาม โทรศัพท์: 0871915775 อีเมล์: kunkrubeer@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]