โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131022
รหัส Smis 8 หลัก :
  50012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  131022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่ออนวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MAEONWITTAYALAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านแม่เลน
ตำบล :
  ออนกลาง
อำเภอ :
  แม่ออน
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-106479
โทรสาร :
  053-106479
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01062519
อีเมล์ :
  maeonschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มดอยสุเทพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ออนกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 14:38:48 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายเทียม วันมหาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่ออนวิทยาลัย

นางจันทนี ทาประเสริฐ
นางสุวิมล กาญจนพุฒิโสภณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,102
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-106479 อีเมล์: maeonschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย ไพยารมณ์ โทรศัพท์: 0869155065 อีเมล์: krutuie@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]