โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510060
รหัส Smis 8 หลัก :
  51010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  510060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเมืองลำพูน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanmuanglamphun School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านป่าเห็ว
ตำบล :
  อุโมงค์
อำเภอ :
  เมืองลำพูน
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51150
โทรศัพท์ :
  053541382
โทรสาร :
  053-98304
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 สิงหาคม 2465
อีเมล์ :
  Anuban_mlp@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเมือง ที่ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลอุโมงค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09:57:55 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวิลาศ ศรีพายัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเมืองลำพูน

นายวีรชัย อยู่สุข
นางเกศแก้ว ส่งบุญธรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โทรศัพท์: 053541382 อีเมล์: Anuban_mlp@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ถนอมศิลป์ ชำนาญหมอ โทรศัพท์: 0818826192 อีเมล์: Anuban_mlp@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ