โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510060
รหัส Smis 8 หลัก :
  51010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  510060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเมืองลำพูน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านป่าเห็ว
ตำบล :
  
อำเภอ :
  
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  51150
โทรศัพท์ :
  053541382
โทรสาร :
  053-98304
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลอุโมงค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวิลาศ ศรีพายัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเมืองลำพูน

นางเกศริน ขจรคำ
นางศิริพร สิงห์ไผ่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โทรศัพท์: 053541382 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กฤษณา ปินตาโมงค์ โทรศัพท์: 0823897884 อีเมล์: Anuban_mlp@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ