คำสั่งปี2561
คลังสื่อAppDLIT
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนป่าซาง


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนป่าซาง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510305
รหัส Smis 8 หลัก :
  51012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  510305
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ป่าซาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PASANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองหอย
ตำบล :
  ป่าซาง
อำเภอ :
  ป่าซาง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51120
โทรศัพท์ :
  053521044
โทรสาร :
  053520595
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/06/2494
อีเมล์ :
  psschool@pasang.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จามเทวี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  89.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 21:02:40 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายประทีป สุวรรณาภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าซาง
นายประสิทธิ์ ยอดดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าซาง

นางบุญเครือ นามบุปผา
นางพัชรมณฑ์ ใจมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,222
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: npnuch@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]