ดาวน์โหลด
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510307
รหัส Smis 8 หลัก :
  51012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  510307
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำดิบวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namdibwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเหล่าป่าก๋อย
ตำบล :
  น้ำดิบ
อำเภอ :
  ป่าซาง
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51120
โทรศัพท์ :
  0819927645
โทรสาร :
  053508785
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2521
อีเมล์ :
  namdib.ndk199@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จามเทวี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำดิบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  108 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 23:38:39 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำดิบวิทยาคม

นางพัชราภรณ์ มูลละ
นายสมบูรณ์ ศิธราชู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,583
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 0819927645 อีเมล์: namdib.ndk199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชลดา สายจันทร์ โทรศัพท์: 0639630821 อีเมล์: Bee. wer@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]