โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500210
รหัส Smis 8 หลัก :
  52030074
รหัส Obec 6 หลัก :
  500210
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangsaicum Wittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านปงวัง
ตำบล :
  วังทรายคำ
อำเภอ :
  วังเหนือ
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52140
โทรศัพท์ :
  54833660
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  lalinkwan_13@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังใต้ทรายคำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังทรายคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:17:20 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายชุมพร สวยสด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)

นางแสงเดือน อินต๊ะงาม
นางนิตยา คำตา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

17
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) โทรศัพท์: 54833660 อีเมล์: lalinkwan_13@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริขวัญ เพชรสุก โทรศัพท์: 0819804961 อีเมล์: lalinkwan_13@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ