โรงเรียนแม่สันวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนแม่สันวิทยา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนแม่สันวิทยา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500539
รหัส Smis 8 หลัก :
  52012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  500539
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่สันวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maesunwittyaschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านป่าเหียง
ตำบล :
  แม่สัน
อำเภอ :
  ห้างฉัตร
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52190
โทรศัพท์ :
  054-343440
โทรสาร :
  054343440
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2519
อีเมล์ :
  msw.lampang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กัลยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:39:51 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปรยกร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่สันวิทยา

นายภาคย์ กันคำ
นางสาวอัมพวรรณ ติ๊บบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,867
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่สันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 054-343440 อีเมล์: msw.lampang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จันทกานต์ ดวงมาลา โทรศัพท์: 0932407604 อีเมล์: jantana28@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]