โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1053690061
รหัส Smis 8 หลัก :
  53010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  690061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าป่าสา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lowpasa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเหล่าป่าสา
ตำบล :
  ขุนฝาง
อำเภอ :
  เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด :
  อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ :
  53000
โทรศัพท์ :
  0810383900
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 ก.ย.2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นพเก้าศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนฝาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:04:56 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายพิษณุ ปกรณ์ธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเหล่าป่าสา

นางลำแพน ดีนิล
นายนพดล สารี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,388
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 0810383900 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประเมิน คำเพ็ง โทรศัพท์: 0878381862 อีเมล์: Pramurn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]