โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1054390166
รหัส Smis 8 หลัก :
  54010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  390166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 31
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thairatwityaschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทุ่งน้าว
ตำบล :
  ทุ่งน้าว
อำเภอ :
  สอง
จังหวัด :
  แพร่
รหัสไปรษณีย์ :
  54120
โทรศัพท์ :
  054634027
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/05/2459
อีเมล์ :
  thairath31@phrae.moe.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายการศึกษาสองฝั่้งสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทุ่งน้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 เวลา 08:53:27 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 31

นางสุพัชรินทร์ วาสนาเจริญ
นายสุรเดช ธรรมขันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 โทรศัพท์: 054634027 อีเมล์: thairath31@phrae.moe.go.th
เว็บมาสเตอร์:: มัชฉิมา เนื่องพืช โทรศัพท์: 0804423842 อีเมล์: new-puy@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ